DISCLAIMER

Disclaimer voor barberstation.nl

ALGEMEEN

The Barberstation (Kamer van Koophandel 30251098), hierna te noemen Barberstation, verleent u hierbij toegang tot barberstation.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Barberstation behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Barberstation spant zich in om de inhoud van barberstation.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op barberstation.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Barberstation.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op barberstation.nl Barberstation oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Barberstation zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij The Barberstation en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Barberstation, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.